San Felix Ikastolan, duela zenbait ikasturtetik egiten ari garen bezala, bizikidetzaren eta tutoretza-ekintzaren alderdian (PAT) eragina duten helburuak sartu ditugu hezkidetza-planean, eta gure ikasgelako proiektuetan, bereziki, harreman afektiboen gaineko hezkuntza indartzeko neurriak sartuko dira, Hezkuntzako lehen mailetatik hezkuntza-etapa osoan zehar emozioen kudeaketa eta autorregulazioa landuz duela urte batzuetatik egiten ari garen bezala. Haur Hezkuntzatik Bigarren Hezkuntzako azkenak arte.
 
Plan horrek emakumearen aurkako indarkeria prebenitzera eta desagerraraztera eta identitateagatik, generoagatik eta sexu-orientazioagatik edo familia-ereduagatik diskriminazioak saihestera bideratutako ekintzak azpimarratuko ditu. Era berean, desberdintasunaren oinarri den kultura azpimarratzen duten beste ekintza batzuk ere jasoko ditu, bereziki sozializazio bereizi tradizionala. Ikastetxeak gizarteko hainbat esparrutan aurkezten diren ereduak ezagutzen eta errespetatzen irakatsiko du (familia-ereduak, bikoteak, etab.).