San Felix Ikastetxeko Kudeaketa bi egituretan banatzen da:
Maila Estrategikoan edo Gobernuko Mailan
HELBURUAK:
•    Ildoak finkatu
•    Planen Onarpena
•    Hezkuntza Sistemaren kalitatea ebaluatu.
ARDURADUNAK:
•    Titularra, Eskolako Kontseilua eta Zuzendaritza taldea.
Maila Operatiboa edo Funtzionamendu maila
HELBURUAK:
•    Jarduerak Burutu
•   Planak zabaldu gobernuko organoaren ildoaren arabera.
•    Emaitzak aurkeztu eta Hobetzeko proposamenak aurkeztuko ditu.
ARDURADUNAK:
•  Ikasketa Burua, klaustroa, etapako dinamizatzaileak, irakaslegoa (area pedagogikoa) administrazio eta zerbitzuetako pertsonala  (area ekonomiko-administratibo), AMPA.