San Felix Ikastolan bizikidetza plan bat egin dugu, hezkuntza-komunitatea osatzen dugun sektore guztien (irakasleak, irakasle ez diren langileak, ikasleak eta familiak) adostasunaren eta inplikazioaren emaitza da, ikastolan bizikidetza ona sustatzeko. Ez ditugu bizikidetza-alderdiak antolamendu-alderditzat soilik hartzen, baizik eta garatu behar ditugun edukitzat ere, ikasleen prestakuntzaren parte direlako.

Gure ikastola hazteko, elkartzeko, ikasteko, esperientzia partekatuak izateko, besteak ezagutzeko eta mundua deskubritzeko espaziotzat jotzen dugu.